Državna brzobrodska linija br.9406 Zadar – Sali (Dugi otok) – Zaglav (Dugi otok) – Bršanj (Iž) i obratno

O liniji

Državna brzobrodska linija br.9406 povezuje Zadar sa Dugim otokom, a pristaje u  lukama Sali i Zaglav te sa lukom Bršanj za vrijeme školske godine.

Državna brodska linija br.9406 održava brzi brod Melita.

Brzi brod Melita ima kapacitet za prijevoz 180 osoba u jednom unutarnjem klimatiziranom salonu.

Saznajte više o motornom brodu Melita.

Red plovidbe

Preuzmite red plovidbe u PDF formatu Red plovidbe – državna brodska linija br.9406 ili posjetite našu pretragu Reda plovidbe.

Cjenik

Cjenik Sezonski Izvansezonski Otočni Javne službe
01.06. – 30.09.2018. 01.01. – 31.05.2018.
01.10. – 31.12.2018.
Cijela godina Cijela godina
Sali 40,00 kn 25,00 kn 18,00 kn 20,00 kn
Zaglav 40,00 kn 25,00 kn 18,00 kn 20,00 kn
Bršanj 40,00 kn 25,00 kn 20,00 kn 20,00 kn
Zaglav 25,00 kn 20,00 kn 12,00 kn 13,00 kn
Bršanj 25,00 kn 20,00 kn 12,00 kn 13,00 kn
Zadar 40,00 kn 25,00 kn 18,00 kn 20,00 kn
Sali 25,00 kn 20,00 kn 12,00 kn 13,00 kn
Bršanj 25,00 kn 20,00 kn 12,00 kn 13,00 kn
Zadar 40,00 kn 25,00 kn 18,00 kn 20,00 kn
Sali 25,00 kn 20,00 kn 12,00 kn 13,00 kn
Zaglav 25,00 kn 20,00 kn 12,00 kn 13,00 kn
Zadar 40,00 kn 25,00 kn 20,00 kn 20,00 kn

Prikaz linije

Destinacije

Sali

Državna brzobrodska linija br.9406 povezuje Zadar sa Dugim otokom, a pristaje u  lukama Sali i Zaglav te sa lukom Bršanj za vrijeme školske godine, a održava je brzi brod Melita.

Zaglav

Državna brzobrodska linija br.9406 povezuje Zadar sa Dugim otokom, a pristaje u  lukama Sali i Zaglav te sa lukom Bršanj za vrijeme školske godine, a održava je brzi brod Melita.